Właśnie walnęłam sobie taki kodzik

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <boost/filesystem.hpp>
#pragma hdrstop
using namespace boost::filesystem;
using namespace std;
int main(int argc, char** argv){
//nagłówek
cout<<”                            ..::Ksero::..”;
cout<<”nProgram kopiuje jeden plik tekstowy do drugiegon”;
cout<<”i nic więcej.n”;
//help programu
if (argc ==2 && (string)argv[1]==”–help”){
cout<<”Użycie:n”;
cout<<argv[0]<<” <plik wejściowy> <plik wyjściowy>n”;
cout<<”Plik wyjściowy nie może istnieć.”;
return 0;
}
//Zauważmy, że help jest już obsłużony
if (argc != 3){
cerr<<”Błędne wywołanie. Spróbuj „<<argv[0]<<”–help”;
return 1; //error number 1: błąd wywołania programu
//Parametry mamy obsłużone. Zajmijmy się plikiem wejściowym
ifstream zpliku (argv[1]);
if (zpliku==0){
cerr<<”Błąd otwarcia pliku wejściowego.”;
return 2; //error number 2: Błąd otwarcia pliku wejściowego
}
//Teraz plik wyjściowy. Najpierw sprawdzimy czy istnieje. Nie powinien
if(exists (argv[2])){
cerr<<”Plik już istnieje. Wybierz inną nazwęn”;
return 3; //error number 3: plik wyjściowy istnieje
}
//No ok
ofstream dopliku (argv[2]);
if (dopliku==0){
cerr<<”Błąd otwarcia pliku wyjściowego.”;
return 4; //error number 4: Błąd otwarcia pliku wyjściowego
}
//No ok. Chyba obsłużyłam większość błędów, które mi przyszły na myśl.
string s; //Bufor tymczasowy na linijkę tekstu z pliku
while (getline(zpliku, s)){
dopliku<<s<<”n”; //Bo getline usuwa znak końca linii
}
cout<<”Operacja zakończona powodzeniem.n”;
return 0;
}
Przydałoby mi się kolorowanie składni hehe. Wkurzałam się, bo kod mi się nie kompilował. Myślałam że lib jest zły. Skompilowałam ten ze strony producenta. Dalej kod się wykrzacza. Błąd linkera. WT kurrr F? Rozwiązanie? Proste
Należało kod skompilować w następujący sposób 
g++ -o ksero pliczek.cpp -lboost_filesystem_mt 
a tego po myślniku mi brakowało:)
//edit Kod tu źle wygląda. Łapcie link. http://42.cpaste.eu